Фінанси

Диплом на тему: Діяльність банків на ринку цінних паперів

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
1.1. Сутність цінних паперів, їх види та характеристика
1.2. Ринок цінних паперів, його структура та функції
1.3. Специфіка діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
2.1. Сучасний стан ринку цінних паперів в Україні
2.2. Характеристика основних фінансово-економічних показників діяльності банку ПАТ АБ «Назва»
2.3. Структура та оцінка портфелю цінних паперів банку

Курсова робота на тему: Планування фінансової санації підприємств

Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади планування фінансової санації підприємств
1.1. Поняття санації як комплексної реорганізаційної процедури оздоровлення суб’єктів господарювання
1.2. Законодавче регулювання проблем банкрутства та санації підприємств
1.3. Механізм планування фінансової санації підприємства
Розділ 2. Планування фінансової санації на підприємстві  ТОВ «Назва»
2.1. Аналіз основних фінансових показників підприємства та оцінка ймовірності його банкрутства
2.2. Оцінка факторів, які спричинили фінансову кризу на ТОВ «Назва»
 

Курсова робота на тему: Організація фінансового управління на підприємств

Зміст
Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади фінансового управління підприємством
1.1. Сутність фінансового управління як економічної категорії
1.2. Особливості механізму фінансового управління функціонуванням підприємств
Розділ 2. Аналіз фінансового управління підприємства ТОВ АФ «Назва»
2.1. Загальна характеристика підприємства та основних показників його діяльності
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства
2.3. Особливості організації фінансового управління підприємства
Розділ 3. Шляхи вдосконалення фінансового управління підприємством
3.1. Удосконалення системи управління фінансовою діяльністю підприємства
3.2. Пропозиції по удосконаленню фінансового забезпечення відтворення основних засобів
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Завдання 10016з

Завдання
Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників:
1. Коефіцієнт придатності основних засобів
2. Рентабельність активів
3. Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів
4. Коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності
5. Тривалість (період) обороту дебіторської заборгованості
6. Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів
7. Коефіцієнт фінансової стійкості
8. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу
9. Рентабельність операційної діяльності
10. Частка основних засобів в активах

Диплом на тему: "Інфляційні процеси та шляхи їх подолання"

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи інфляційних процесів
1.1. Інфляція її види та суть
1.2. Причини виникнення інфляційних процесів, та їх наслідків
1.3. Економічні та соціальні наслідки інфляції
Розділ 2. Аналіз інфляційних процесів в Україні за останні роки
2.1. Особливості інфляційних процесів в Україні
2.2. Фактори виникнення інфляції в Україні
2.3 Аналіз інфляційних процесів в Україні
Розділ 3. Шляхи подолання інфляційних процесів в Україні
3.1. Основні шляхи подолання інфляції
3.2. Ефективність урядових заходів
Висновки
Список використаних джерел 

Страницы

Подписаться на RSS - Фінанси